Album

Album
Lonsdale Gallery, Toronto, Canada, 2004
2/10

På Lonsdale Gallery, Toronto, viser Carina Jo Sivager en serie af historiske fotografier fra begyndelsen af 1900-tallet, som hun i en årrække har indsamlet fra loppemarkeder og antikvitets-handlere. Fotografierne, der alle er kvindeportrætter, var i høj grad mærket af tiden - falmede, plettede og nogle til dels udviskede. Carina Johnsen har scannet fotografierne og derefter bearbejdet dem digitalt. Det er blevet til 34 store prints, som hun har kaldt "Album".     

Blandingen af fotografiernes egen tidsmærkede tilstand og den digitale bearbejdning giver dem en ny identitet som mere end bare et portrætfotografi. De har fået et nyt kunstnerisk udtryk.

Carina Jo Sivager har leget med lys og mørke, tilføjet nye elementer, fremhævet kontrasterne, eller lige modsat: bearbejdet det allerede næsten udviskede foto, til det står som kun en svag kontur, drømmeagtig og forsvindende.

Billederne i "Album" består af to sammenhængende værker. Den ene (19 prints) er fotografier af kvinder i forskellige omgivelser og situationer, enten som typiske portrætfotografi i et studie eller som et mere naturligt fotografi ude i naturen. Det andet værk (15 prints) koncentrerer sig om ansigtet. Her har Carina Jo Sivager zoomet helt tæt ind på kvindeansigterne, og forstørret dem op (30/30 i diameter), beskåret dem i en cirkel omkring ansigterne, så alt overflødigt er forsvundet. Ved forstørrelsen er de allerede falmede fotografier, blevet endnu mere udviskede. Derfor befinder disse billeder sig på grænsen mellem det næsten udslettede/ikke-eksisterende og en stærk nærværelse. Det er øjnene/blikkene, man hæfter sig ved. Intensiteten er så stærk i disse kvinders blikke, at end ikke det næsten udviskede og falmede fotografi kan tage kraften fra det.

Det der gør sig gældende i værkerne, er denne bearbejdning af fotografierne fra at være historiske portrætfotos til at blive smukke grafiske, men også til tider bizarre, tidløse billeder. Carina Jo Sivager trækker så at sige fotografierne ud af de "sociale funktioners område" og ind i de "æstetiske distinktioners område" og bevirker dermed, at disse portrætfotografier ikke mere hører til i det personlige familiealbum, men i et universelt fotoalbum, eller som Carina Jo Sivager selv udtrykker det i et slags "arketypisk fotoalbum", hvor vi hver især kan tilegne os og tillægge fotografierne den historie og identitet vi ønsker. 


Af cand.phil. Anne Aagaard Gaye

Source One Mind After Dark Transition Tumult Udsyn Rumlig 3 Rumlig 2 Rumlig 1 True Stories Mellemdækket Imellemtiden Album How will I ever know CV Kontakt