Rumlig 1

Rumlig 1
Rumlig 1, Gallerie Asbæk, Undergrunden, 2004
2/11

Carina Jo Sivagerarbejder med det bearbejdede  landskabsfotografi. Hun har gennem en længere årrække været optaget af landskaber, som har en meditativ karakter: Nøgne landskaber, hvor jord og himmel flyder sammen i horisonten. Åbne vidder og flader, som øjet kan dvæle ved.

Værkerne i Rumlig 1 er landskaber fra Falster, hvor hun er vokset op. På en del af billederne ses en række vandrette, linier, af hvilke et sfærisk og uvirkeligt landskab vokser frem. Fordi vi bliver i tvivl om, hvorvidt landskabet findes eller vi selv har digtet det frem af tågen opstår der et spil mellem nærvær og fravær og i sidste ende mellem væren og ikke-væren.

Carina Jo Sivager skaber rum, hvor alle overflødige elementer er fjernet, som på én gang efterlader indtrykket af tomhed og åbne betydninger. Værkerne indsætter et element af uforudsigelighed og tvetydighed i dette velkendte univers. En tvivl om hvad der er virkeligt og hvad der er illusion. Ikke for at gøre os utrygge - men måske for at gøre opmærksom på vores egen rolle i skabelsen af den rumlige illusion. Måske for at gøre opmærksom på vores eget ansvar for at definere og forstå vores omgivelser.

Af mag. art Cecil Bojsen Haarder

Source One Mind After Dark Transition Tumult Udsyn Rumlig 3 Rumlig 2 Rumlig 1 True Stories Mellemdækket Imellemtiden Album How will I ever know CV Kontakt