Rumlig 2

Rumlig 2
Rumlig 2, Århus Kunstbygning, 2006
2/8

Udstillingen RUMLIG 2 indeholder værker af kunstnerne Carina Johnsen og Iben Kofod.

Som titlen antyder, sætter kunstnerne Iben Kofod og Carina Johnsen fokus på rummet. Ikke blot fotografiets og maleriets fiktive rum, men også de rum i Århus Kunstbygning, som værk- erne rent fysisk befinder sig i. De to kunstnere har tidligere arbejdet sammen om udstillingen RUMLIG 1 på Galleri Asbæk.

Fælles for værkerne er, at de skaber et spil imellem rum og flade, mellem det figurative og abstrakte og mellem illusion og virkelighed. Gennem formel manipulation forvandler billedernes velkendte rum sig til tomme, kølige abstraktioner. Som små kort over et personligt univers. Stederne er blottet for menneskelig tilstedeværelse og beskueren har frihed til at udforske billedrummet på egen hånd.

På Carina Johnsens bearbejdede fotografier deler én eller flere vandrette linier billedfladen op i farvezoner. Gradvist kommer landskabet til syne som tågede, kølige og blege silhuetter, der langsomt tager form. Andre steder folder øde marklandskaber sig ud under overskyede himle i falmede pastelfarver. Alt overflødigt er skrællet væk og de sarte, sfæriske landskaber fremstår som gabende tomrum, øjet og sjælen kan dvæle ved.

Iben Kofods malerier fører os indenfor igen. Til badeværelset, kontoret, indkøbscentret og andre banale rum fra vores hverdag. Farverne er mere kradse: Gul, lyserød og isblå skurrer mod hinanden som i en collage. Linierne bryder rummet op og iværksætter et spil mellem det organisk bløde og det stringent geometriske. Malerierne indlemmer os i en gådefuld og dragende gråzone mellem figurativitet og abstraktion, hvor alt tilsyneladende kan ske.

To friser, placeret under hinanden, konfronterer kunstnernes værker. På Johnsens fotografier glider den ene monotone villavej over i den næste, afbrudt af lodrette striber og træstammer. Tilsammen udgør billederne et næsten abstrakt mønster af linier og flader, der skiftevis markerer rum og flade. Også hos Kofod væves billede og dekoration sammen i komplekse rum. Møbler i stærke farver synes at svæve tilfældigt rundt på en grund af arabisk mønster. Udenfor eller indenfor - budskabet synes at være det samme: Grænsen mellem illusion og virkelighed er flydende.

Af mag. art Cecil Bojsen Haarder

Source One Mind After Dark Transition Tumult Udsyn Rumlig 3 Rumlig 2 Rumlig 1 True Stories Mellemdækket Imellemtiden Album How will I ever know CV Kontakt