Rumlig 3

Rumlig 3
Århus Kunstbygning, 2008, åbning af udstillingen ved Cecil Bojsen Haarder
1/8

Med udstillingen Rumlig 3 kulminerer fotograf Carina Jo Sivager og maler Iben Kofods flerårige samarbejde. Som titlen antyder, er udstillingen nummer tre i en trilogi med begrebet rumlighed som omdrejningspunkt, men hvor de to tidligere udstillinger behandlede rumligheden på todimensionale flader, griber Rumlig 3 ud i rummet til beskueren. Værket er en 3 x 9 meter lang frise, der består af 52 mindre malerier og fotografier på kasser af tre forskellige dybder, hvilket giver værket struktur og tillægger det en ny rumlig dimension.

I 2003 mødtes Carina Jo Sivager og Iben Kofod tilfældigt hos en fælles bekendt i New York, og skønt Sivagers tågede, kølige landskabsfotografier umiddelbart synes uforenelige med den glatte stil og de stærke farver i Kofods interiørmalerier, fandt de to kunstnere sammen. Deres kunstneriske udtryk peger tilsyneladende i to forskellige retninger, men i mødet mellem dem opstår et ganske særligt samlet udtryk, som nu er blevet kendetegnende for kunstnerduoen. Begrebet rumlighed er fællesnævneren, som forbinder de to, og det har siden været omdrejningspunktet for den fælles udstillingstrilogi.

På den første udstilling, Rumlig 1, på Galleri Asbæk i 2004 havde kunstnerne kun et enkelt værk med på hinandens dele af udstillingen. På Rumlig 2 i Århus Kunstbygning i 2006 lavede de to kunstnere bl.a. hver deres 10 meter lange frise, der blev udstillet lige ovenover hinanden og således i samspil. I forhold til de to første udstillinger byder Rumlig 3 på en endnu højere grad af interaktion, da de her har skabt ét stort fælles værk, der er både fysisk større og mere komplekst end forgængerne og dermed er kulminationen på deres samarbejde.

Indholdsmæssigt tager Rumlig 3 udgangspunkt i erindringer, og titlen henviser således også til både fysiske og mentale rum. Erindringerne er omsat til billeder af steder og personer, stemninger og mønstre, der i en stor mosaik kortlægger erindringerne i brudstykker. Carina Jo Sivager og Iben Kofod viser med denne fragmentariske installation, at personlige erindringer rummer det almenmenneskelige. Mennesker set på afstand gående langs vandet, en far der holder sit barn i hånden, det forladte morgenbord og den uredte seng er alle genkendelige billeder, uanset om de fremstår som et sløret drømmesyn eller i klare farver. I Rumlig 3 ønsker kunstnerne at vække alle sanser hos beskueren, der kan skabe sin helt egen historie ud fra det sansede. Med andre ord har Carina Jo Sivager og Iben Kofod skabt et værk, der i sig selv er et bevis på kunstens rumlighed.

Af mag. art Cecil Bojsen Haarder

Source One Mind After Dark Transition Tumult Udsyn Rumlig 3 Rumlig 2 Rumlig 1 True Stories Mellemdækket Imellemtiden Album How will I ever know CV Kontakt