Source

Source
"Source" 2015, Lys over lolland
1/12

Carina Jo Sivagers serie af værker tager udgangspunkt i landskabets fede jord på Lolland-Falster - hvor hun er vokset op og lever.

"Jeg ønsker at "dykke" ned i materialet, undersøge selve overfladen, og hvad der gemmer sig under overfladen..."

Værkerne vidner om de geologiske og kulturelle bevægelser, der har formet jorden frem til i dag. Morænelandskabet blev skabt i istiden. Grus og ler kværnede ind over øerne indlejret i enorme masser af is - da isen smeltede efterlod den et lerlag. Tidens biologiske processer har omdannet det øverste lag til muld, som mennesket har kultiveret.

Værkerne appellerer til kroppen og sansningen, som en fundamental tilgang til verden, og etablerer et umiddelbart møde mellem skulptur, billeder og beskuer.

Source får os til at mærke, hvor vi kommer fra - både vores ophavs konkrete, sanselige ståsted og den usynlige urkraft, der former vores indre landskab.

"Source I" -  3 fotografier, c-print, 100 x 150 cm

Den digitale bearbejdning af close-ups fotos af jordlag - snitflader ned gennem jorden, forvandler det nære og genkendelige til et adstrakt billede, hvis overflade af mørke rød-sorte farver, drager os ind i en underjordisk verden, et dyb.... De mørke farver udfordrer vores evne til at fokusere, som om motiverne på én gang både træder frem og forsvinder igen.

"Source II" - 6 fotografier, sort/hvid, c-print, 50 x 70 cm

De digitalt bearbejdede landskabsfotografier mimer røntgenbilledet - som et røngentblik ind i mulden, historiens urkraft og mytologiske fortællinger. Billederne leger i et spændingsfelt mellem overflade og dybde mellem materialets sanselige kvaliteter og de drømme, der strømmer ud af jorden.

"Source III" - Gipsafstøbning, 120 x 80 x 50 cm

En afstøbning af et stykke friskpløjet mark - den lollandske mulds dramatiske historie er her fastholdt i en plovfuges spor - i et øjeblik. Skulpturens snit i muldlaget danner en klassisk sokkel. Gipsens afstøbning af jordoverfladens små luftbobler, har fanget overgangen mellem jord og himmel og fast form møder luft. Dermed transformeres jordoverfladens struktur til en poetisk, mytologisk verden, der peger tilbage på vores rødder og ud i evigheden.

Af Christina Louise Jørgenden, Cand. phil.

Source One Mind After Dark Transition Tumult Udsyn Rumlig 3 Rumlig 2 Rumlig 1 True Stories Mellemdækket Imellemtiden Album How will I ever know CV Kontakt