True Stories

True Stories
True Stories, Senko Gallery, 2007
1/4

Værkerne i udstillingen True Stories er bygget op omkring en række små historier. Hvert værk udgør en komposition af 4-5 billeder, der tilsammen fortæller en historie. Med afsæt i personlige erindringer, har fotograf Carina Jo Sivager og maler Iben Kofod skabt en række "billedklaser", hvis indhold spænder lige fra abstrakte mønstre og farver til genkendelige motiver. Fotografi og maleri optræder side om side og værkerne kredser om det møde mellem figur og abstraktion, flade og rum, der også var kendetegnende for de foregående fællesudstillinger, RUMLIG 1 og 2. 

True Stories tilfører imidlertid det rumlige endnu en dimension, idet de billeder, som hvert værk består af, er monteret på flamingokasser, der får dem til at stå ud fra væggen som minimalistiske skulpturer. Effekten er tvetydig, idet den på den ene side giver billederne et sanseligt nærvær, der lokker beskueren til, og på den anden side etablerer et rum bag ved værkerne, som vi ikke har adgang til. Billedmosaikkerne er baseret på virkelige erindringer hos den enkelte kunstner, der siden hen er blevet bearbejdet og fortolket af dem begge med henholdsvis maleri og fotografi. True Stories udspringer således af en både personlig og æstetisk dialog imellem de to kunstnere, der i høj grad inddrager Senkos udstillingsrum og de personer, der træder ind i det.

True Storieser en hyldest til fortællingens genkomst i vor tids billedkunst. Samtidig spiller titlen på den hunger efter autenticitet og livshistorier, som hele underholdningsbranchen i øjeblikket lever af med dens mange reality-shows og portrætprogrammer. Hos Iben Kofod og Carina Jo Sivager udgør den oprindelige historie - det oprindelige minde - imidlertid ikke et mål, men etmiddeltil kommunikation. En"true story"står aldrig alene. Det er et komplekst samspil af visuelle udtryk og fortolkninger, den har flere fortællere og bør fortælles igen og igen.

Af mag. art Cecil Bojsen Haarder

Source One Mind After Dark Transition Tumult Udsyn Rumlig 3 Rumlig 2 Rumlig 1 True Stories Mellemdækket Imellemtiden Album How will I ever know CV Kontakt